Storro
Storro-home

Voorkom reputatieschade en hoge boetes

Een datalek waarbij documenten met gevoelige informatie zoals persoonsgegevens of Intellectueel Eigendom vrijkomen zorgt voor kostbare reputatieschade en hoge boetes. Storro biedt ongeëvenaarde veiligheid, privacy en weerbaarheid bij aanvallen. Dit doen we onder andere door:

  • Automatische versleuteling van (persoons-)gegevens
  • Aantoonbaar serieus over vertrouwelijkheid
  • AVG/GDPR compliance
  • Veiligheid door versnippering

 

Automatische versleuteling van (persoons-)gegevens

Elk document in Storro wordt automatisch versleuteld, versnipperd en verspreid opgeslagen of verschillende datacenters in Nederland. Door deze geautomatiseerde beveiligingsflow kan niemand iets ‘vergeten’ of fout doen. Zo weet u zeker dat uw data beschermd is. De bestanden blijven versleuteld in rust en transit. Alleen de data-eigenaar en aangewezen contacten hebben hiertoe de sleutels -zelfs wij hebben geen kopie. Zo krijgt geen enkele dienstverlener of opslaglocatie leesbare of zelfs maar complete informatie in handen. Het is zelfs mogelijk direct peer-to-peer te werken met contacten, zonder gebruik te maken van de gedistribueerde cloudopslag. Hiermee overstijgt Storro huidige wetgeving (als de AVG/GDPR), standaard NDA clausules en beveiligingseisen vanuit de markt. Niet voor niets is de applicatie internationaal meermaals bekroond en ons team heeft verschillende technische Europese publicaties op hun naam.

 

Aantoonbaar serieus over vertrouwelijkheid

Storro wordt actief gebruikt als verkoopargument richting klanten en prospects om te laten zien dat de bescherming van hun informatie bij u serieus wordt genomen. Storro’s bescherming overstijgt huidige wetgeving, standaard NDA clausules en beveiligingseisen, terwijl het supersnel en prettig werkt.

 

AVG/GDPR compliance

Het gebruik van Storro verbetert compliance en risicobeheer onmiddellijk. Zo voldoet u ruimschoots aan geldende eisen, zonder dat u inhoudelijke kennis van zaken nodig hebt. Informatie in Storro wordt automatisch versleuteld opgeslagen, waarbij de sleutels alleen in handen zijn van de data-eigenaar en aangewezen contacten. De data staat verspreid over bekende locaties in Nederland opgeslagen en is gecompartimenteerd in Projecten (need-to-know structuur). Bovendien wordt elke wijziging transparant en onomstotelijk vastgelegd in een audit trail, en is gebruikerstoegang cryprografisch afgedwongen. Zelfs in het geval van een datalek bij een opslaglocatie wordt alleen versleutelde en incomplete data (-snippers) prijsgegeven. Zo overstijgt Storro’s bescherming de huidige privacy wetgeving en aanvullende eisen van leveranciers en klanten.

 

Veiligheid door versnippering

Alle documenten in Storro zijn versleuteld, versnipperd en verspreid opgeslagen. Zo heeft geen enkele opslaglocatie leesbare of zelfs maar complete informatie, voor ongekende privacy. Het ontbreken van een single-point-of failure bemoeilijkt aanvallen als DDoS.

satisfied-man-behind-computer

Nooit meer onveilig bestanden opslaan of versturen.

Storro