Storro

Storro privacy verklaring

Versie: Juni 2021

Inleiding

De privacy van klanten en hun informatie is voor Storro van het hoogste belang en het fundament van ons bestaan. Deze privacyverklaring legt uit hoe Storro precies omgaat met uw gegevens. Een samenvatting vindt u op deze pagina; de volledige versie in onze pdf-versie van de privacyverklaring.

Samenvatting

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Storro B.V., gevestigd aan het Jean Monnetpark 51, 7336 BB, Apeldoorn. Storro verwerkt persoonsgegevens. Wegens het Vrijstellingsbesluit, paragraaf 3, Goederen en diensten: artikelen 12 en 13, is Storro vrijgesteld van het melden van verwerken van persoonsgegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens, die toeziet op de verwerking van persoonsgegevens. Als u vragen heeft over privacyverklaring, kunt u ons e-mailen op fg@storro.com. Bij bezoek aan de Storro.com website, verzamelt Storro web statistieken over bezoek aan de website. Storro benadert zelf actief potentiële gebruikers. Hiervoor verzamelt Storro contactgegevens uit openbare bronnen zoals telefoongidsen en websites van de organisaties die Storro benadert.

Bij het ingebruiknemen van een account vraagt Storro om de volgende gegevens van haar klanten:

 • Naam
 • Organisatie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bij aankoop van een licentie vraagt Storro om de volgende gegevens van haar klanten:

 • Volledige naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer/creditcardgegevens

Per eindgebruiker van Storro worden de volgende persoonsgegevens verwerkt, louter om levering en ondersteuning mogelijk te maken:

 • E-mailadres(sen) van de gebruiker;
 • IP-adres(sen) van een aangesloten Storro apparaat;
 • Licentiegegevens;
 • ‘Device ID’ van het apparaat waarop Storro draait. Dit is een 32-bit public key die is gebaseerd op de hardware van het apparaat;
 • Emails, notities en opnames van gesprekken van mensen die contact opnemen met Storro;

Storro verkoopt geen gegevens van haar klanten. Omdat alle data al wordt versleuteld op het apparaat van de data-eigenaar met een unieke, lokale sleutel is het voor ons niet mogelijk om in te zien welke informatie klanten in Storro opslaan of delen. Storro kan wel worden opgedragen de eerdergenoemde versleutelde gegevens te verstrekken aan opsporingsdiensten, maar we bezitten niet de sleutels om dit voor hen te ontsleutelen. Het verstrekken van gegevens aan opsporingsdiensten zal Storro enkel doen als het hiertoe juridisch gezien verplicht is. Storro maakt in beperkte mate gebruik van diensten van andere bedrijven. Dat gebeurt pas nadat we weten hoe dit andere bedrijf omgaat met security en privacy, en we weten dat het betreffende bedrijf een streng beleid omtrent persoonsgegevens hanteert. In de lange versie is te vinden voor welke taken deze andere bedrijven worden ingeschakeld. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is de organisatie die de financiële administratie van Storro verzorgt.

Lange versie

Voor de lange versie kijk op https://storro.com/downloads/storro-privacy-verklaring.pdf