Account

Ja. Als u een Storro abonnement afneemt zijn alle updates en upgrades inbegrepen gedurende de looptijd van uw abonnement.

Audit trail en revisiebeheer

Open de Storro applicatie, selecteer het project in kwestie en klik op de tab History. Bovenaan ziet u een horizontale tijdslijn waarin in blauw te zien is op welke dagen data is veranderd. Selecteer de juiste dag en scroll door de snapshots heen tot u bij de gewenste staat bent. Als u hier op klikt hebt u de keus om het hele project (dus de héle projectmap en álle inhoud) terug te zetten naar de staat van dat moment door rechts bovenin te klikken op het klokicoontje ‘Restore state’. Als u alleen terug wilt naar de staat van een specifieke submap of versie van een bestand klik dan in de structuur op het klokicoontje ‘Recover’ achter het bestand of map in kwestie.

Open de Storro applicatie, selecteer het project in kwestie en klik op de tab History. Bovenaan ziet u een horizontale tijdslijn waarin in blauw te zien is op welke dagen data is veranderd. Selecteer de juiste dag en scroll door de snapshots heen. Per snapshot staat vermeld welk bestand of bestanden zijn gewijzigd met de naam van degene die deze aanpassing(en) heeft gedaan.

In de Dashboard tab hebt u een overzicht van de laatste wijzigingen per project en wie deze, wanneer, in welk bestand heeft gedaan.

Licenties

Wanneer u Storro hebt gedownload kunt u in de applicatie de aanschaf en verlenging van licenties doen. Klik in de applicatie rechtsboven op het hamburgermenu en vervolgens op License. Aan de linkerkant kunt u nieuwe licentiegroepen aanmaken voor de groep mensen die u van een licentie wilt voorzien. Aan de rechterkant kunt u uw eigen licentie beheren. Klik op de knop License en vervolgens op Update License. U komt dan op de pagina waar u het aantal gewenste licenties kunt aanschaffen.

U kunt aangekochte licenties distribueren door een New license group aan te maken. U nodigt leden uit voor deze teamlicentie door op de knop Members te klikken, contacten op te geven en uit te nodigen. Degenen die deze uitnodiging accepteren worden deel van de licentiegroep en kunnen daarmee gebruik maken van Storro voor de looptijd van de door u aangekochte licenties. Leden van de licentiegroep met een Administrator rol kunnen licenties verlengen, intrekken en uitgeven.

Ondersteuning en probleemoplossing

Storro ondersteunt Windows (7 en hoger), MacOS (Yosemite en hoger) en Linux (Ubuntu 18.04 64-bit). U kunt de installatiebestanden vinden op onze Downloadpagina.

Naast dat Storro als applicatie op desktops en laptops werkt, kan het ook (headless) draaien op een fysieke of virtuele server, in- of extern gehost.

Momenteel wordt Storro ondersteund door computers die Windows, Mac of Linux draaien. In de toekomst zullen daar ook OSX, Android en Windows mobile aan worden toegevoegd.

Uw Storro-schijf wordt automatisch geladen wanneer Storro wordt gestart. Start Storro op om weer toegang tot uw data te krijgen, of vernieuw uw verkennerscherm.

We zijn u dankbaar als u ons meldt dat Storro is gecrashed, en waar u op dat moment mee bezig was. Om het probleem te onderzoeken en in de toekomst te kunnen voorkomen, ontvangen we graag uw laatste twee logbestanden. Deze vindt u door in de applicatie te klikken op het hamburgermenu rechtsboven en About te kiezen. Onderaan staat de knop Open log files location. De laatste twee log bestanden mag u sturen naar support@storro.com.

Hebt u vragen over Storro en staat het antwoord hier niet bij? Gebruik dan de chat-optie rechtsonder, stuur ons dan een e-mail op support@storro.com of bel 020 308 0218. We doen ons best om uw zo snel mogelijk te helpen.

Prijs en betaling

De prijzen voor Storro vindt u op onze downloadpagina.

U kunt jaar- of maandabonnementen afnemen. Bij jaaraanschaf ontvangt u 20% korting. Daarnaast is Storro is 30 dagen gratis en geheel vrijblijvend te proberen, zonder opgave van betaalgegevens.

Open de Storro applicatie en klik op het hamburgermenu icoon rechtsboven. Selecteer License en klik onder uw avatar op weer op License. Op de pagina die opent kunt de verloopdatum van uw abonnement vinden.

Zowel maand- als jaarlicenties lopen automatisch af en worden niet stilzwijgend verlengt. U kunt deze tussentijds niet annuleren of stopzetten.

Na afloop van een trial- of abonnementstermijn hebt u de mogelijkheid (opnieuw) een betaalde Storro licentie aan te schaffen via de applicatie, en zo gebruik te blijven maken van de volle functionaliteit. Besluit u dit niet te doen dan krijgt u beperkte rechten; u kunt geen nieuwe informatie invoegen of veranderen in gedeelde projecten, geen nieuwe projecten meer aanmaken, en niet meer teruggaan naar voorgaande versies van bestanden. U blijft toegang houden tot uw informatie zoals die in Storro staat van het moment dat de licentie verloopt. En u kunt op een later moment alsnog een abonnement afsluiten om weer gebruik te maken van de volledige functionaliteit van Storro.

Privacy en veiligheid

Met Storro genieten uw data en u ongeëvenaarde veiligheid en privacy. Op de Technologie pagina (onder Veilig samenwerken) kunt u precies lezen hoe dit technisch is vormgegeven en welke unieke garanties dit biedt. Heel kort door de bocht is uw data in Storro op de volgende manieren beveiligd: alle data in Storro wordt automatisch versleuteld om het voor buitenstaanders onleesbaar te maken. Vervolgens wordt elk versleuteld bestand in kleine stukjes geknipt die individueel over versleutelde verbindingen worden verstuurd naar uw teamleden om zo ‘man in the middle’ aanvallen te voorkomen. Storro kent geen centraal punt, zoals een server, wat aanvallen voor kwaadwillenden lastig maakt. Uw data staat namelijk verspreid opgeslagen over de apparaten van u en uw teamleden. Geen enkele derde partij, inclusief wijzelf, heeft een kopie van de data of de sleutels –een groot verschil met clouddiensten. Dus zelfs indien het encryptiealgoritme zou worden gecompromitteerd, blijft uw data privé. Daarbij worden gebruikersrechten niet softwarematig vastgelegd –wat de standaard is- maar cryptografisch afgedwongen wat misbruik bemoeilijkt.

De weinige gegevens die we van u hebben geven we niet aan derden, tenzij wettelijk verplicht zoals uitgelegd in ons Privacystatement.

Storro maakt gebruik van zowel symmetrische als asymmetrische encryptie. De fundamentele cryptografische algoritmes gebruikt in Storro zijn:

  • Keccak-f₁₆₀₀ voor alle symmetrische versleuteling
  • Curve25519 voor alle asymmetrische versleuteling

Deze algoritmes hebben geen bekende zwakheden. Alle sleutels worden lokaal gegenereerd en zijn uitsluitend in het bezit van de bestandseigenaar(s). Zie voor meer informatie de Technologie pagina (onder Veilig samenwerken).

Uw bestanden worden versleuteld opgeslagen op een virtuele station (standaard locatie S:) op uw eigen harde schijf en, indien het een gedeeld project betreft, ook zo op de harde schijven van projectleden. Storro creëert een beeld van de data zodat u er in kunt werken, maar de data blijft te allen tijde versleuteld, ter bescherming. De locatie is te benaderen via de applicatie en uw verkenner als de Storro applicatie is opgestart. Op het moment dat deze wordt afgesloten verdwijnt het virtuele station en zijn alleen versleutelde datasnippers zichtbaar op uw harde schijf.

Alleen u hebt inzicht in al uw projecten. Anderen kunnen alleen de projecten zien waarvoor ze zelf zijn uitgenodigd. Storro B.V. heeft geen enkel inzicht in uw projecten.

U kunt rechten van projectgenoten intrekken en leden verwijderen als u een Administrator van het project bent. U verwijdert een projectlid in de tab Members. Klik op de avatar van de persoon in kwestie, vervolgens op de knop Actions rechtsonder en tot slot op Remove this user.

In het geval u een verkeerde persoon hebt uitgenodigd en u deze verwijderd voordat uitnodiging is geaccepteerd, dan ontvangt de genodigde (buiten de reeds verstuurde email) geen enkele informatie van het project. De uitnodiging kan niet meer worden geaccepteerd.

In het geval u een gebruiker wenst te verwijderen nadat deze een uitnodiging heeft geaccepteerd en is gesynchroniseerd, dan heeft de genodigde toegang tot de data in het project in die huidige staat. Door een gebruiker uit het project te verwijderden krijgt deze geen updates meer van wijzigingen die worden doorgevoerd.

Projecten

Open de Storro applicatie. Door linksboven op ‘+’ (New secure project) te klikken maakt u een nieuwe projectmap aan. Als deze hoofdmap is gecreëerd kunt u in uw verkenner eenvoudig zelf submappen aanmaken of er bestaande mapstructuren in kopiëren.

Open de Storro applicatie. Selecteer het project dat u wilt verlaten en klik op de tab Advanced. Door te klikken op de rode Leave and remove this project knop verlaat u het project en worden deze map inclusief inhoud van uw systeem verwijderd. Let op: u kunt hierna niet meer terug naar voorgaande versies van dit specifieke project en haar data.

Door in de tab Dashboard van een bepaald project met uw muis over de verschillende teamleden te bewegen kunt u zien wanneer u voor het laatst met hen bent gesynchroniseerd.

Storro synchroniseert automatisch met uw online contacten in al uw projecten wanneer u de applicatie opstart en ook online komt. De status hiervan wordt weergegeven met een bolletje bij de avatar van een contact in grijs (contact is offline), oranje (aan het synchroniseren) of groen (gesynchroniseerd).

U kunt een projectnaam wijzigen indien u Administrator rechten hebt binnen het project in kwestie.

Open de Storro applicatie en ga naar de tab Advanced waar u op de knop Edit kunt klikken.

Open de Storro applicatie en selecteer het project waarbinnen het bestand in kwestie staat. Op de tab Members kunt u zien welke gebruikers deel uitmaken van het project en welke rollen ze hebben.

Administrators en Participants hebben lees- en schrijfrechten. Observers hebben alleen leesrechten, en Facilitators hebben geen toegang tot bestanden maar fungeren als ‘doorgeefluik’ voor versleutelde data.

De rechten van gebruikers gelden voor elk niveau binnen dit specifieke project.

Selecteer in de verkenner van uw besturingssysteem de Storro schijf en zoek hier op de gebruikelijke manier.

Projectleden

Storro kent vier rechtenniveaus.

  • Administrators hebben lees- en schrijfrechten voor alle bestanden in een project, kunnen de projectnaam aanpassen, en kunnen leden aan een project toevoegen of verwijderen.
  • Participants hebben lees- en schrijfrechten voor alle bestanden in een project.
  • Observers hebben alleen leesrechten voor alle bestanden in een project.
  • Facilitators slaat alleen versleutelde projectinformatie op en distribueren deze naar projectgenoten als andere leden offline zijn. Ze fungeren dus als ‘doorgeefluiken’ en back-up van versleutelde data. U kunt zelf apparaten of servers (zowel fysiek als virtueel) aanwijzen als Facilitator in een project, en/of ook de Storro Distribution service toevoegen. Deze server van Storro B.V. fungeert als een soort antwoordapparaat welke versleutelde datadeeltjes opslaat om vervolgens door te geven aan teamleden die online komen wanneer andere projectgenoten offline zijn. Zo garandeert u dat iedereen altijd met de laatste informatie werkt.

U kunt de rollen van teamleden veranderen indien u zelf Administrator rechten hebt.

Omdat Storro werkt met cryptografisch afgedwongen gebruikers rechten, voor optimale bescherming, dienen gebruikers te worden verwijderd en opnieuw toegevoegd met hun nieuwe rol.

Een Administrator kan een projectlid uit het project verwijderen door in de tab Members de gebruiker in kwestie te selecteren en rechtsonder op Actions en Remove user te klikken.

Het toevoegen van een lid gaat in hetzelfde Members scherm. Klik op ‘+ Add members’, voer het emailadres in met het nieuwe rechtenniveau en klik op Invite onderaan het scherm.

Open de Storro applicatie en selecteer het project waarvoor u iemand wilt uitnodigen. Ga naar de tab Members en klik op Add members. Geef hier het emailadres op, wijs een rol en toe klik op Invite onder aan het scherm.

Indien u iemand nogmaals een uitnodigingsmail wilt sturen klikt u in de tab Member op de gebruiker in kwestie. Klik rechtsonder op de knop Actions en vervolgens op Resend email invitation.

Indien het een emailadres betreft wat reeds een Storro contact is, en u deze niet in-app wilt uitnodigen maar specifiek per email (bijv. als iemand een nieuw device heeft) dan dient u het emailadres volledig uit te schrijven. Er verschijnen dan meerdere opties in de uitvouwbalk. Klik op de onderste mogelijkheid: Email invitation.

Open de Storro applicatie en selecteer het project waaraan u een nieuw lid wilt toevoegen. Ga naar de tab Member en klik op de knop + Add members. Voer het emailadres van de genodigde in, geef een rechtenniveau op en klik op Invite onderaan het scherm.

Zie voor meer informatie over de rechtenniveaus de vraag Wat is het verschil tussen Administrator, Participant, Observer en Facilitator?

Alleen leden met Administrator rechten in een specifiek project kunnen hier leden toevoegen of verwijderen. Uw eigen rechten vindt u in de tab Members bij het selecteren van uzelf.

De Storro Distribution service is een node met Facilitator rechten die standaard wordt toegevoegd aan elk gedeeld project. Deze fungeert als een soort antwoordapparaat; als u een aanpassing doet terwijl uw peers offline zijn dan bewaart deze node de (versleutelde) wijzigingen tot die contacten weer online komen. Het voordeel is dat uw projectleden altijd met de laatste informatie werken, ook als u inmiddels weer offline bent.

Nodes met Facilitator rechten hebben geen sleutels om informatie te kunnen lezen. Uiteraard kunt ook eigen systemen als Facilitator aanwijzen.

De Distribution service wordt automatisch toegevoegd aan gedeelde projecten. Indien u dit uit wilt zetten gaat u in de applicatie naar het hamburgermenu rechtsboven en kiest Application settings. Hier vinkt u het vakje uit Use Distribution service by default when starting a new project.

Werking Storro

Project- en bestandsgroottes worden niet door Storro gelimiteerd maar door de beschikbare ruimte of de harde schijven van uw projectleden en uzelf. Ook is er geen limiet op de hoeveelheid gesynchroniseerde data of het aantal wijzigingen.

Storro is geschikt voor elke bestandstype.

Storro garandeert werkelijke begin-tot-eind beveiliging van uw informatie als alle betrokken partijen met de applicatie werken. De applicatie kan worden geïnstalleerd of alleen gedraaid zonder installatierechten door ‘Skip driver’ te selecteren tijdens het doorlopen van het uitvoerproces.

Indien u een enkel bestand wilt versturen naar een contact die de applicatie niet wil/kan downloaden kunt u een link genereren waarmee de ontvanger het bestand direct van u en uw projectleden kan downloaden. U maakt een link voor een specifiek bestand aan door in de Storro applicatie het project in kwestie te selecteren en naar de tab Files te gaan. Hier kunt u door de projectstructuur klikken en rechts achter het bestand van uw keuze op de drie puntjes klikken. Selecteer Quick share, geef de geldigheid van de link aan en zend de gekopieerde code aan uw contact.

Let op: het systeem van u of een gesynchroniseerd projectlid (dat kan een Facilitator zijn) dient online te zijn ten tijde van de download door de ontvanger. Hoewel het bestand wordt verzonden over een versleutelde verbinding wordt het voor het versturen ontsleuteld zodat de ontvanger (zonder sleutels) het kan lezen. Dit betekent dat ook het onversleuteld op het systeem van de ontvanger staat en u geen inzicht meer hebt in wat deze er mee doet.

Als u Storro voor de eerste keer start kan de firewall vragen of Storro toegang mag hebben tot het internet op particuliere en/of openbare netwerken. Door aan te geven dat Storro inderdaad het internet mag bereiken, maakt u optimaal gebruik de applicatie.

Storro maakt gebruikt van private blockchain technologie, wat inhoudt dat er per project een cryptografische keten wordt aangemaakt waarvan de informatie staat opgeslagen bij de mensen die ook daadwerkelijk toegang moeten hebben tot de content: de projectleden. Niemand hierbuiten heeft een kopie van –of inzicht in- deze keten, zodoende het woord ‘private’.

In deze keten worden de gebruikersrechten van projectleden vastgelegd om manipulatie te voorkomen. Daarbij wordt elke wijziging in een project, submap en bestand (de metadata en niet de content zelf) hier in vastgelegd om zo een zeer betrouwbare doch lichte blockchain audit trail te vormen. Op basis hiervan kan ook worden teruggegaan naar elke voorgaande versie van een bestand map of heel project waarmee misbruik wordt tegengegaan. Dit garandeert elk projectlid een betrouwbaar, transparant beeld op de activiteiten en informatie binnen een project.

Deze blockchain implementatie vergt nauwelijks rekenkracht, en functioneert zonder tokens of voting.

Als u uw informatie in de cloud zet slaat u deze simpelweg op op servers van een derde partijen. Dit geeft de hen de mogelijkheid door uw informatie heen te gaan alsmede toegang te geven aan vierden, zoals (buitenlandse) overheidspartijen. Omdat miljoenen bedrijven hun informatie op diezelfde servers opslaan vormen ze een aantrekkelijk doelwit voor kwaadwillenden, en zijn ze gevoelig voor (zeer grote) datalekken.

Met Storro hoeft u geen derde partijen te vertrouwen en slaat u uw informatie (versleuteld en in stukjes geknipt) alleen op bij de mensen die ook daadwerkelijk toegang moeten hebben tot die bestanden; uw projectleden. Buiten deze -door u zelf aangewezen- contacten krijgt niemand anders complete en leesbare data in handen, noch de sleutels hiertoe. Ook wij niet. Zo genieten uw data en u ongeëvenaarde veiligheid en privacy.

Hoe we dit technisch precies hebben vormgegeven en over de garanties die dit oplevert leest u meer op de pagina Technologie onder Veilig samenwerken.

Storro wordt volledig in Nederland ontwikkeld en is 100% eigendom van Nederlandse aandeelhouders.