Chat with us, powered by LiveChat
Ondersteuning2019-01-16T10:42:51+00:00

Account

Neem hier voor contact op met support@storro.com.

Een gebruiker is iemand die van Storro gebruik maakt. Een licentie is de code die een gebruiker nodig heeft om Storro te kunnen blijven gebruiken. Aan een account kunnen meerdere licenties en dus ook gebruikers gekoppeld zijn – denk aan bijvoorbeeld bedrijfsaccount, waaraan meerdere licenties en gebruikers verbonden kunnen zijn.

Ja. Als je een Storro abonnement afneemt zijn alle updates en upgrades inbegrepen gedurende de looptijd van je abonnement.

Back-ups en revisiebeheer

Open Storro. Selecteer het juiste project en klik op de tab Revision control. Bovenaan zie je een horizontale tijdslijn waarbij te zien is op welke dagen data is veranderd. De hoeveelheid data die is veranderd, wordt uitgedrukt in de lengte van de blauwe staaf. Je kunt teruggaan naar elke voorgaande status van een project. Per opgeslagen wijziging wordt een ‘snapshot’ genomen. Door naar beneden te scrollen kun je zien welk bestand door wie is gewijzigd. Wil je terug naar een voorgaande versie van één bestand, of de hele status? Klik op de gewenste status die je wilt hertellen, of de status waarbinnen het bestand staat dat je wilt herstellen. Wil je de volledige status herstellen, klik dan in de grijze balk op het klokicoontje aan de rechter kant. Als je hier met de muis overheen beweegt, wordt de tekst ‘Restore state’ zichtbaar. Wil je één bestand terugzetten? Klik op het klokicoontje recht van het bestand. Als je hier met de muis overheen beweegt, wordt de tekst ‘Recover’ zichtbaar.

Open Storro. Selecteer het juiste project en klik op de tab Revision control. Bovenaan zie je een horizontale tijdslijn waarbij te zien is op welke dagen data is veranderd. De hoeveelheid data die is veranderd, wordt uitgedrukt in de dikte van de blauwe staaf. Per opgeslagen wijziging wordt een ‘snapshot’ genomen. Je kunt daardoor terug gaan naar elke voorgaande status van een project of bestand. Per snapshot staat onder de snapshot welk bestand of welke bestanden zijn gewijzigd. Rechts daarvan staat de naam van degene die deze wijziging heeft gedaan.

Voeg iemand anders aan een project toe om ervoor te zorgen dat Storro automatisch een kopie van de data in dat project naar andere gebruikers toestuurt. Zit je alleen in een project, wordt er géén back-up van jouw gegevens gemaakt.

Licenties

Selecteer het aantal licenties dat je wilt aankopen op de download pagina en doorloop het aanmeldproces. Je kunt de licenties distribueren binnen jouw organisatie.

Ondersteuning en probleemoplossing

Als je vragen hebt over Storro kun je deze FAQ natuurlijk doorzoeken. Staat het antwoord op je vraag hier niet bij? Stuur ons dan een e-mail op support@storro.com. We doen ons best om zo snel en goed mogelijk jouw vraag te beantwoorden.

Storro ondersteunt MacOS (versie x of hoger) en Windows 8 en 10. Op korte termijn volgt ondersteuning voor diverse Linux distributies. Je kunt de installatiebestanden voor al deze bestanden vinden op onze Downloadpagina.

Momenteel wordt Storro ondersteund voor Mac, Linux en Windows computers. We werken aan ondersteuning voor smartphones en tablets.

Je Storro-schijf wordt automatisch geladen wanneer Storro wordt gestart. Start Storro op om weer toegang tot jouw data te krijgen.

We zijn je dankbaar als je ons meldt dat Storro is gecrashed, en waar je mee bezig was. Om het probleem te onderzoeken en het in de toekomst te kunnen voorkomen, ontvangen we heel graag jouw laatste twee logbestanden.

Prijs en betaling

Start Storro en klik op het menu icoon. Selecteer License. Hier kun je de verloopdatum van je abonnement vinden. Op deze datum verloopt jouw Storrolicentie dus. Ook kun je de verloopdatum van jouw licentie vinden op de factuur die je hebt ontvangen.

Een maandelijkse licentie loopt automatisch af. U kunt deze tussentijds niet annuleren of stopzetten. Voor een jaarlicentie geldt hetzelfde. We werken eraan dat u uw abonnement automatisch kunt laten verlengen.

Na die 30 dagen heb je de mogelijkheid over te gaan op de betaalde versie van Storro, en gebruik te blijven maken van de volle functionaliteit binnen de applicatie. Besluit je dit niet te doen, dan krijg je beperkte rechten; je kunt geen nieuwe informatie invoegen of veranderen in jouw projecten. Je kunt geen projecten meer aanmaken. En je kunt niet meer teruggaan naar voorgaande versies van bestanden. Je blijft toegang houden tot je informatie zoals die in Storro staat van het moment dat de licentie verloopt. Je kunt op een later moment alsnog een abonnement afsluiten om weer gebruik te maken van de volledige functionaliteit van Storro.

Privacy en veiligheid

Je kunt de gebruiker verwijderen als je Administrator van het project bent. Als je dit doet voordat de uitgenodigde jouw uitnodiging heeft geaccepteerd, krijgt de deze niets te zien van het project. Hij/zijn ontvangt wel uitnodiging-email, maar deze kan niet meer worden geaccepteerd. Verwijder je de gebruiker nadat deze de uitnodiging heeft geaccepteerd, en is gesynchroniseerd, dan heeft de uitgenodigde toegang tot de data in die huidige staat. De gebruiker die je uit de groep is verwijderd krijgt geen updates meer van wijzigingen die worden doorgevoerd. Je verwijdert een gebruiker op de volgende manier uit jouw project: ga in de applicatie naar het tabblad Members, en klik op de gebruiker die je wilt verwijderen. Klik rechtsonder op Actions en vervolgens op Remove this user. We hebben plannen om in de toekomst Corporate controls toe te voegen voor de Enterprise versie van Storro. Daarmee zal het mogelijk worden om een Remote wipe uit te voeren.

Met Storro genieten jij en jouw data van ongeëvenaarde veiligheid en privacy. Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen, zoals ook is uitgelegd in ons Privacystatement. Jouw data is extreem veilig. Wil je weten hoe dat precies in elkaar zit, lees dan de Techniekpagina. In het heel kort komt het op het volgende neer. We beveiligen jouw data op twee manieren. Als eerste gebruiken we de sterkste encryptie. Deze encryptie ligt op hetzelfde niveau als waarmee de lanceercodes van de nucleaire wapens zijn afgeschermd. We versleutelen de data, de verbinding en toegang wordt cryptografisch afgedwongen word. Als tweede, zelf áls de encryptie gebroken wordt, hebben nog steeds alléén jouw teamleden jouw data. Dus zelfs dan kan een derde partij niet zomaar door jouw data gaan. Jij houdt de controle over jouw data.

Een Administrator kan een gebruiker uit een project verwijderen. Als de gebruiker uit het project wordt verwijderd vóórdat de gebruiker de uitnodiging heeft geaccepteerd, zal de gebruiker geen projectdata hebben ontvangen. Als de gebruiker een emailuitnodiging heeft ontvangen, kan deze emailuitnodiging ook niet meer worden verzilverd.

Als een gebruiker wordt verwijderd uit een project terwijl de gebruiker nog niet volledig gesynchroniseerd is met de andere projectleden, heeft de gebruiker geen toegang tot deze data.

Als een gebruiker wordt verwijderd terwijl hij al reeds gesynchroniseerd is, heeft de gebruiker hooguit toegang tot deze data. De verwijderde gebruiker ontvangt geen wijzigingen of andere updates van het project meer.

Je kunt alleen als Admin een gebruiker uit een project verwijderen. Ga hiervoor naar het tabblad Members. Selecteer de gebruiker die je wil verwijderen. Klik op rechtsonder op Actions en klik op Remove this user.

Er is geen mogelijkheid om de projectdata op de machine van een andere gebruiker te verwijderen. Dit staat echter op de planning voor de Corporate versie van Storro.

Anderen kunnen alleen de projecten zien waarvoor hij/zij zijn uitgenodigd. Alleen als iemand toegang heeft tot jouw systeem, kan iemand mogelijk het aantal projecten ontdekken waar jij onderdeel van uitmaakt – maar niet welke projecten, of wat de inhoud van die projecten is.

Jouw bestanden worden versleuteld opgeslagen op jouw eigen harde schijf en op de harde schijven van de projectleden van de types Administrator, Participant, Observer en Facilitator. De data is alleen toegankelijk als Storro is opgestart.

Met Storro genieten je data en jij van ongeëvenaarde veiligheid en privacy. Hoe dat precies in elkaar zit staat uitgelegd op de Techniekpagina.

Alléén jij en de leden van de projectgroep hebben de data uit die map. Storro verspreidt de data automatisch naar deze groepsleden, die dus meteen een back-up zijn. Wil je dat een ander wél een back-up maakt, maar niet bij de gegevens kan? Zorg er dan voor dat het andere lid een Facilitator is.

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen. Dit staat ook uitgelegd in ons Privacystatement. Jouw data kunnen wij niet geven, omdat we die data niet hebben.

Projecten

Open Storro. Je kunt nieuwe projecten aanmaken door bovenaan de linker kolom op de ‘+’ te klikken. Als je over de ‘+’ heen beweegt met je cursor, komt er de tekst ‘New secure project’ bij te staan. Door op Ok te klikken wordt het project aangemaakt.

Open Storro en ga naar het project waaruit je iemand wil verwijderen. Klik vervolgens op Members. Selecteer de gebruiker die je de toegang tot toekomstige updates wil ontzeggen. Klik rechtsonder op de knop Actions en vervolgens op Remove this user. Enkel Administrators kunnen andere gebruikers verwijderen.

Open Storro. Selecteer het project dat je wilt verlaten. Klik nu op Advanced. Door te klikken op Leave and remove this project –en de waarschuwing te accepteren– zal je het project van jouw Storro-schrijf verwijderd worden. Je kunt niet meer terug naar voorgaande versies van een project en de data is verdwenen.

Door met je muis over de verschillende teamleden te bewegen kun je zien wanneer Storro voor het laatst heeft gesynchroniseerd met de desbetreffende gebruiker.

Open Storro en selecteer in de linker kolom het project waarvan je de naam wil wijzigen. Ga naar de Dashboard tab. Beweeg met de muis naar de projectnaam in de rechter kolom. Nu verschijnt er rechts van de naam een blauwe pen-icoon. Klik hierop. Nu kun je de naam van het project veranderen. Een tweede optie is om, nadat in de linker kolom van Storro het project is geselecteerd waarvan je de naam wil wijzigen, bovenaan op de knop Advanced te klikken. De eerste regel in het scherm dat opent heeft een blauwe Edit knop. Ga terug naar het Dashboard. Rechts van ‘Open secure folder’ is nu een gele knop met daarin een lampje verschenen. Klik hierop, en vervolgens op ‘Update folder name’ om de folder naam op je Storro schijf aan te passen aan de nieuwe projectnaam.

Open Storro. In de linker kolom zie je alle projecten waar je in zit. Projecten waarvoor je bent uitgenodigd, maar nog niet hebt geaccepteerd, hebben een lichtgroene achtergrondkleur.

Open Storro en ga naar het project waarbinnen een bestand staat. Klik vervolgens op Members. Daar kun je zien welke gebruikers aan een project zijn toegevoegd en welke rollen ze hebben. Administrators, Participants en Observers hebben toegang tot bestanden uit een project. Facilitators hebben geen toegang tot bestanden binnen een project. In Storro is het niet mogelijk om binnen een project toegangsrechten uit te delen. Iedereen binnen een project heeft dezelfde rechten voor alle bestanden en (sub)mappen van binnen het project.

Windows: Ja. Ga in je Windows verkenner naar de Storro-schijf. Zoek op de gebruikelijke manier, maar gebruik nu de Storro schijf als locatie waarop je wilt zoeken.

Mac: Ja. Open je Finder. Zoek op de gebruikelijke manier, maar gebruik nu de Storro schijf als locatie waarop je wilt zoeken.

Linux: Ja. Zoek op de gebruikelijke manier, maar gebruik nu de Storro schijf als locatie waarop je wilt zoeken.

Ja. Storro laat je aan zo veel projecten naast elkaar werken als je nodig hebt. Elk project heeft een eigen map op jouw Storro schijf waarin je jouw data opslaat. Aan een project kun je gebruikers toevoegen.

Een project is een groep waarmee je samenwerkt. Een project wordt gerepresenteerd door een map op jouw Storro schijf waarin je jouw data opslaat. Aan een project kun je gebruikers toevoegen.

Het is mogelijk om desktop computers van jezelf en contacten binnen en buiten je organisatie toe te voegen aan projecten. Je hebt hiervoor een emailadres van dit contact nodig. Daarnaast kun je Storro bijvoorbeeld installeren op een machine die altijd aanstaat, en die voor jouw projecten een Facilitator is. Sluit je een organisatielicentie af, dan kan voor projecten gestart met een organisatie-emailadres automatisch een Facilitator worden toegevoegd. Deze machine kan dan zelf niet bij de data. Let op: uit principe slaat Storro alle informatie verspreid op, ten behoeve van de veiligheid en continuïteit. Door informatie weer te centraliseren verhoogt men mogelijk die risico’s.

Projectleden

Open Storro en ga naar het project waarvoor je iemand wil uitnodigen. Klik vervolgens op Members. Selecteer de gebruiker aan wie je de uitnodigingsmail opnieuw wil versturen. Klik rechtsonder op de knop Actions en vervolgens op Resend email invitation.

Je kunt anderen uitnodigen om Storro te gebruiken door ze simpelweg uit te nodigen om aan jouw project deel te nemen. Doe dit door in Storro het project te selecteren waarvoor je anderen wil uitnodigen. Klik vervolgens op Members, en dan op de knop ‘+ Add members’. Volg de instructies.

Alleen een Administrator kan een rol veranderen. Een Administrator kan een projectlid uit het project verwijderen, en vervolgens deze gebruiker voor de nieuwe rol worden uitgenodigd. Leden kunnen worden toegevoegd en verwijderd vanuit het Members scherm in Storro. Klik op ‘+ Add members’ om nieuwe projectleden toe te voegen. Om een lid te verwijderen, klik de naam. Aan de rechter kant verschijnt een nieuwe kolom. Klik onderaan op ‘Actions’, en dan op ‘Remove this user’.

Open Storro. Klik rechtsboven op de menu knop. Kies vervolgens voor Account. Hier kun je jouw naam, bedrijfsnaam en emailadres aanpassen. Ook kun je hier je profielfoto wijzigen door erop te klikken.

Open Storro en ga naar het project waaraan je een nieuw lid wil toevoegen. Klik vervolgens op + Add members. Hier kun je twee dingen doen: Het emailadres invullen van diegene die je wilt toevoegen. Deze persoon krijgt een uitnodiging waarmee aan het project kan worden deelgenomen. Zodra je begint met typen komen relevante suggesties naar voren van personen waarmee je al in project zit. Je kunt deze personen kiezen. Zij worden binnen Storro toegevoegd. Daarnaast kun je de rol bepalen waarvoor je de nieuwe gebruikers gaat toevoegen. Zie voor meer informatie hierover Wat is het verschil tussen Administrator, Participant, Observer en Facilitator?

Open Storro en ga naar het project waaraan je een nieuw lid wil toevoegen. Klik vervolgens op + Add members. Hier kun je twee dingen doen: Het emailadres invullen van diegene die je wilt toevoegen. Deze persoon krijgt een uitnodiging waarmee aan het project kan worden deelgenomen. Zodra je begint met typen komen relevante suggesties naar voren van personen waarmee je al in project zit. Je kunt deze personen kiezen. Zij worden binnen Storro toegevoegd. Daarnaast kun je de rol bepalen waarvoor je de nieuwe gebruikers gaat toevoegen. Zie voor meer informatie hierover Wat is het verschil tussen Administrator, Participant, Observer en Facilitator?

Alléén als je Administrator bent kun je leden toevoegen of verwijderen aan een project. Als je niet op deze knoppen kunt klikken ben je niet een administrator van een project.

Er zijn vier type projectleden mogelijk in Storro. Een Facilitator slaat alleen versleutelde projectinformatie op en kan deze distribueren naar alle projectgenoten. De Facilitator heeft geen lees- en schrijfrechten en kan de projectinformatie dus niet inzien. Een Facilitator werkt als een extra back-up. Een Observer ontvangt net als een Facilitator alle informatie. Een Observer heeft leesrechten. Een Observer kan dus bestanden dus openen, maar niet aanpassen. Participants hebben lees- en schrijfrechten. Ze kunnen bestanden dus openen en aanpassen. Ze kunnen geen nieuwe leden aan het project toevoegen. Administrators hebben de meeste rechten binnen een project. Administrators kunnen als enigen nieuwe leden aan een project toevoegen. Daarnaast hebben Administrators lees- en schrijfrechten. Ze kunnen bestanden dus openen en aanpassen.

Werking Storro

Storro gebruikt de Blockchain voor onder andere de Audit trail. Blockchain technologie zorgt ervoor dat niet met deze Trail kan worden gerotzooid, en elke actie op projectbestanden wordt zó vastgelegd dat manipulatie achteraf onmogelijk is. Dit zorgt ervoor dat elk projectlid een betrouwbaar en zuiver beeld heeft van de activiteiten en documenten binnen een project.

Storro is georganiseerd rondom projecten. Elk project wordt gerepresenteerd door een hoofdmappen op de Storro drive. Je kunt nieuwe projecten aanmaken door bovenaan de linker kolom op de ‘+’ te klikken. Als je over de ‘+’ heen beweegt met je cursor, komt er de tekst ‘New secure project’ bij te staan. Windows: Per project kun je submappen aanmaken, hier files in slepen of direct in opslaan zoals je gewend bent, gewoon via de Windows Verkenner. Alle Storro data staat op de virtuele Storro schijf, benaderbaar als S: schijf. In de ‘Application settings’ kun je deze drive letter van S: naar een beschikbare letter die jij wenst. Deze schijf wordt zichtbaar als je Storro opstart, en verdwijnt bij het afsluiten van Storro. Wil dat Storro automatisch opstart? Bekijk dan ons FAQ-item Hoe open ik de Storro applicatie (automatisch)? Mac: Per project kun je submappen aanmaken, hier files in slepen of direct in opslaan zoals je gewend bent, gewoon via Finder. Alle Storro data staat op de virtuele Storro schijf. Deze schijf wordt zichtbaar als je Storro opstart, en verdwijnt bij het afsluiten van Storro. Wil dat Storro automatisch opstart? Bekijk dan ons FAQ-item Hoe open ik de Storro applicatie (automatisch)?

Projecten en bestanden kunnen zo groot zijn als je zelf wilt. Je bent hierbij gelimiteerd tot je eigen hardeschrijfgrootte.

Afzonderlijke bestanden kleiner dan 20GB zijn voor zover bekend geen probleem. Als je tegen problemen aanloopt bij grotere bestanden dan dat, horen we dat graag.

Dat kan. Je kunt Storro bijvoorbeeld installeren op een machine die altijd aanstaat, en voor alle projecten een Facilitator is. Deze machine kan dan zelf niet bij de data, terwijl de data wel centraal op één punt wordt opgeslagen. Als je wilt dat deze machine ook leesrechten tot alle data heeft, kun je deze machine als Observer instellen. Let op: door informatie weer te centraliseren verhoogt men mogelijk risico’s.

Ja, dat is mogelijk. Binnen Storro heet deze fuctionaliteit ‘Quick share’. Om een bestand middels een download link te delen gaat u eerst in de applicatie naar tab ‘Files’. Vervolgens navigeert u naar het bestand dat u wilt delen en klikt u aan de rechterkant op de drie stippen. Selecteer in de dropdown ‘quick share’ om de download link te genereren. Deze link kunt u vervolgens per mail versturen.

Als je Storro voor de eerste keer start kan de firewall vragen of Storro toegang mag hebben tot het internet op particuliere en/of openbare netwerken. Door aan te geven dat Storro het internet mag bereiken, maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden van Storro.

Storro is geschikt voor elke type bestand. Het maakt dus niet uit of je jouw tekstdocumenten, spreadsheets of presentaties wil delen; maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld je vakantiefoto’s en –video’s te delen met anderen.

Het verschil met clouddiensten is dat je daar je data opslaat bij een ándere partij. Een andere partij die jouw informatie in principe niks aangaat. Je gebruikt deze andere partij eigenlijk alleen maar voor het opslaan en delen van je data. Deze andere partij kan echter veel meer met jouw data dan vaak wordt gedacht. En omdat deze partijen informatie van veel meer organisaties centraal opslaan, zijn een aantrekkelijk doelwit voor hackers. Daarbij hebben ook allerlei (buitenlandse) overheidsinstanties vaak vrije toegang. Bij Storro vinden we dat alleen jij en de mensen die jij aanwijst toegang zouden moeten hebben tot jouw informatie. En daarom slaat Storro je gegevens alleen op bij de mensen met wie jij het deelt. Jouw data wordt niet naar Storro B.V. gestuurd. Dus zelfs als we zouden willen, kunnen we geen toegang krijgen tot jouw informatie. Stel je een gedeeld document voor waarin je met collega’s of klanten samenwerkt; alleen zij die daadwerkelijk toegang moeten hebben tot de specifieke file, krijgen met Storro de informatie ook fysiek in handen. En níemand anders krijgt die informatie, of kan deze ook maar bekijken. Wij dus niet. Naast deze volledige privacy, geeft Storro je ongeëvenaarde veiligheid door je informatie automatisch te versleutelen, op te knippen in kleine stukjes, en deze verspreid op te slaan. Hierdoor is het voor een kwaadwillende véél moeilijker leesbare informatie in handen te krijgen, dan in de cloud –waar het centraal staat opgeslagen en de cloud-eigenaar zelf een kopie heeft van jouw sleutels. Als je op hetzelfde netwerk bent aangesloten als je collega’s, dan heb je met Storro niet eens internet nodig om bij je bestanden te kunnen en samen te werken. Dat is niet alleen heel snel, maar zorgt er ook voor dat je altijd kunt doorwerken. Verder heeft Storro standaard al functies zoals revisie beheer, audit trails en automatische back-up. Dat is niet alleen heel handig, maar kan ook een flinke besparing opleveren.