Storro is onderdeel van ‘the Garden’

‘The Garden’ is een Smart Industry FieldLab voor open innovatie, van waaruit ICT en de maakindustrie in co-creatie betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (hardware en software) ontwikkelen. Bedrijven kunnen veilig, effectief en efficiënt data uitwisselen en hun bedrijfssystemen koppelen.

Het SDSI project

In het Secure Data Sharing Innovation (SDSI) project van ‘The Garden’ wordt aan een tweetal uitdagingen gewerkt:

  • Het veilig uitwisselen van data (i.e. allerlei soorten van design, product en proces gerelateerde informatie) tussen verschillende partijen in een ‘smart supply network’.
  • Het bouwen van slimme toepassingen (applicaties), die juist door het veilig kunnen uitwisselen van data vanuit verschillende bronnen mogelijk worden.

STORRO richt zich op de veilige uitwisseling van data. Binnen het SDSI project heeft Storro gewerkt aan een middleware laag voor veilige communicatie van data. Door gebruik te maken van encryptie, peer-to-peer en blockchain technologie wordt data in kleine delen opgeknipt, versleuteld, en rechtstreeks gecommuniceerd tussen de samenwerkende partijen en/of machines. Het is hierdoor niet langer noodzakelijk om een externe/derde partij te vertrouwen in de samenwerking. Daarbij wordt alle data versleuteld en gedeeld over een end-to-end encrypted verbinding om zo de intergriteit en vertrouwelijkheid van de data te waarborgen.

Deze middelware laag is tevens toegepast in het product Storro – een applicatie voor veilige uitwisseling en opslag van bestanden.

Financiering

Het SDSI project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).